;

Expertises

Cultuur & Mens

Digitaal & Groei

Toekomstperspectief

Toekomstontwikkeling

Cultuur & Mens

Het succes van een organisatie is direct gelinkt aan de organisatiecultuur en de inter- en intrapersoonlijke vaardigheden van jouw medewerkers. Medewerkers voorzien van de juiste vaardigheden zorgt ervoor dat zij beter presteren maar bovenal meer mindful en bewust hun werk kunnen uitvoeren. Zorgen voor een cultuur waar ruimte is om te leren, te proberen en te falen en waar ruimte is voor verandering is de basis om succes te hebben in deze snel veranderende wereld.

Samen met onze klanten zorgen wij dat nieuwe manieren van werken kunnen bestendigen binnen een organisatie. Dit doen we door de juiste mensen innovatievaardigheden aan te leren, en de huidige manier van werken kritisch te analyseren. Wat gaat goed en wat kan beter? Waar liggen behoeftes? Menselijke groei zorgt automatisch voor groei van jouw organisatie. Daarnaast sturen we op gedrag, waarden en gezamenlijke doelen. Want alleen met deze basis en een sterk team, kunnen gewenste resultaten worden behaald.

Digitaal & Groei

Doordat de wereld zo snel verandert is het belangrijk om niet alleen op de hoogte te blijven van alle potentiële bedreigingen voor uw organisatie maar ook de kansen die de toekomst biedt. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën en groeistrategieën kunt je snel inspelen op deze veranderende wereld en jouw klanten beter bedienen. Innovatie binnen het digitale technologische landschap biedt continu kansen om de bedrijfsvoering te verbeteren en het potentieel van jouw organisatie beter te benutten; betere processen en nieuwe mogelijkheden om te groeien.

Wij hebben kennis van wat er allemaal mogelijk is en hoe deze kansen te benutten binnen jouw organisatie. Samen met jou leggen we de link tussen de strategische visie, uitdagingen en kansen op het gebied van de bestaande interne processen en het groeipotentieel van jouw business. Middels een frisse blik en op basis van data en testen, in plaats van uit te gaan van assumpties, creëren wij kwaliteit voor jouw klanten, en leveren we blijvende waarde voor jouw organisatie.

Toekomstperspectief

Innovatie zorgt voor een constant veranderend landschap. Het is daarom als organisatie essentieel om verder vooruit te kijken dan de dagelijkse werkzaamheden waardoor je tijdig kansen, uitdagingen en ‘disrupties’ identificeert. Welke strategische stappen, innovaties en optimalisaties helpen om toekomstbestendig te zijn?

Door onze brancheoverstijgende kennis en ervaring en een outside-in perspectief op jouw organisatie zijn wij een geschikte sparringpartner om die strategie vorm te geven. We begrijpen de impact van innovaties en hebben we ook de creatieve en strategische slagkracht om samen met jou concrete stappen te zetten richting toekomstbestendigheid.

Toekomstontwikkeling

Binnen innovatie kennen we 3 horizonnen; Incrementeel: verbeteren van wat er al is, Aangrenzend; doorontwikkelen op wat er al is en Radicaal: ontwikkelen van iets wat nog niet bestaat. Dit strategisch kader helpt ervoor te zorgen dat je jouw focus consistent afstemt tussen de behoeften van vandaag (horizon 1), de toekomstige staat van uw bedrijf (horizon 3) en de stappen die u moet nemen om daar te komen (horizon 2).

Luvix biedt de inhoudelijke kennis en gereedschappen om innovatie te bedenken, ontwikkelen, implementeren en groeien. Als sparringpartner en stakeholder manager bieden wij hulp in het in goede banen leiden van innovatie. Of dit nou een nieuw businessmodel is, een nieuwe product of dienst of een geheel nieuwe venture. Inhoudelijk denken en werken wij mee met behulp van onze kennis over het opzetten van nieuwe business.

Filosofie

Diversiteit in kennis

De kennis die wij uit verschillende industrieën, specialisaties en perspectieven verzamelen ligt aan de kern van onze waarde, zowel voor de klant als binnen ons team. Het is de diversiteit van kennis die ons, door middel van frisse en vernieuwende ideeën, een sturende kracht voor innovaties maakt.

Innovatie werkt anders in elke industrie en bedrijf. Dankzij een hoge mate van diversiteit binnen projecten en ons team, bieden we een veelzijdig palet aan kennis en ervaring. Door kennis aan de kern te leggen van onze manier van werken, focussen wij ons op het continu kennis te vergaren en te delen binnen verschillende projecten en organisaties.

Impact op maat

De vraagstukken van onze klanten zijn complex van aard. Een probleem is zelden rechtlijnig, en nooit alleen strategisch of tactisch. Een vraagstuk vraagt een gebalanceerde aanpak om zo tot de juiste, op maat gemaakte, oplossing te komen.

Door de situatie in zijn volledigheid te analyseren en de onderliggende uitdagingen bloot te leggen, zijn wij in staat om tot een impactvolle, op de situatie toegespitste, oplossing te komen. Een oplossing die nu werkt, maar ook in de toekomst. Wij nemen altijd alle perspectieven en zakelijke doelen mee in ons advies, en bouwen op die manier aan blijvende innovatie.

Effectief & Efficiënt

Zo efficiënt mogelijk de maximale waarde bereiken voor onze klant, dat is ons uitgangspunt. Innovatie gebeurt tegenwoordig constant en overal. Daarom is het noodzakelijk om in snelle iteraties prototypes van een oplossing te kunnen creëren en deze te testen.

Voor de klanten van Luvix is deze aanpak cruciaal om toekomstbestendige strategieën op te zetten en te implementeren. Luvix is gebouwd op deze manier van werken, waardoor wij in staat zijn om vol in te zetten op de succesvolle oplossingen, en onnodige investeringen te vermijden.