;

Over het traject

Met de Growth Hack methode omzet en menselijk kapitaal groeien.

De Growth Hack methodologie is een manier van werken waarbij je snel innovatie ideeën uitwerkt. Deze ideeën komen vaak uit de gebieden van sales, marketing en bedrijfsoperatie, en worden geselecteerd op potentiele impact. Met Growth Hacking test je business mogelijkheden en kansen in datagedreven (markt/klant) experimenten.

Growth Hacking bestaat uit zowel een methode, als een mindset. Via de methode ontwikkel je snel en efficient een strategie voor groei, en de mindset biedt een visie om doelgerichter en sneller te kunnen werken. Werk je een idee van start tot eind uit op papier, of begin je klein en pas je jouw strategie onderweg aan op basis van tussentijdse resultaten? Growth Hacking is de manier om met experimenten deze tussentijdse resultaten te behalen en te valideren om zo snel en effectief groei of innovatie te realiseren.

Tijdens het Growth Hack Traject leren we jou alles wat je moet weten van Growth Hacking middels een Growth Hacking traject specifiek op maat gemaakt voor jouw organisatie. Zo krijg je uiteindelijk een werkproces & mindset passend voor jouw bedrijf, een groeistrategie en een Growth Hack framework met bijbehorend advies over de borging hiervan binnen jouw organisatie.

Het programma richt zich op het aanleren van de nieuwe manier van werken, en zorgt ervoor dat de nieuwe inzichten ook meteen worden toegepast op jouw vraagstukken. Er wordt gewerkt in korte sprints met een duidelijk doel, een begin en een einde. Hierdoor komt het team snel tot oplossingen, en weet je gelijk of die oplossing ook het gewenste resultaat oplevert. Gedurende een periode van 3 maanden werkt jouw team hecht samen met professionals van Luvix. Door in een multidisciplinair team samen te werken maken we optimaal gebruik van ieders kunnen, gaan wij direct aan de slag met alle juiste stakeholders en inspireren wij de rest van de organisatie.

Het langetermijndoel is het implementeren van zowel de growth hack methodologie als de growth hack mindset binnen uw organisatie. Tijdens het traject behalen we duidelijke en vooraf bepaalde doelstellingen zoals: het optimaliseren van sales/marketing processen, het vergroten van het aantal leads en klanten, het efficiënter benutten van personeel en uw middelen, kostenbesparing en innovatie slagkracht. Door het traject zal uw personeel efficiënter leren werken en zal dankzij de nieuw aangeleerde mindset ook in day-to-day business de manier van werken positief beïnvloed worden. Door de mindset te borgen in uw organisatie doet u een strategische investering in de lange termijn van uw bedrijf.

Resultaten

Wat kunt u van het traject verwachten?

Concrete oplossingen + Een duidelijke (groei)strategie

Tijdens het Growth Hack project ontwikkelen en testen we samen met jouw medewerkers in experimenten oplossingen voor groei, innovatie, procesoptimalisaties en andere vraagstukken. Het resultaat van deze experimenten zijn gevalideerde (nieuwe) kanalen, tools, oplossingen en processen die uiteindelijk geïmplementeerd kunnen worden in de gehele organisatie. Overkoepelend bepalen we hiermee een duidelijke (groei)strategie voor jouw organisatie op basis van de inzichten opgedaan uit de experimenten.

Growth Hack framework voor jouw organisatie

Een validatie en inrichting van de nieuwe manier van werken op basis van de Growth Hack methodologie. Tijdens het project testen wij hoe de Growth Hack methodologie binnen jouw bedrijf het beste werkt. Na afloop is er een strak ingericht proces waarin de werkwijze, taken en doelen vastgelegd zijn en we praktische handvatten bieden voor de mindset en verdere implementatie. Hierdoor stellen wij jouw organisatie in staat om deze methodologie verder uit te rollen binnen de organisatie.

Explorerende Cultuur

Door de hechte en transparante manier van samenwerken, en de onderlinge uitwisseling van ideeën en oplossingen, ontstaat er binnen het (project)team een mindset waarin innovatieve ideeën worden aangemoedigd, uitproberen mag en waar samen leren centraal staat. Doordat Luvix samen met jouw medewerkers de experimenten opzet, leert het team al doende en zijn zij in staat om aan het eind van het Growth Hack traject de kennis van nieuwe mogelijkheden en de manier van denken toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Deze Explorerende Cultuur binnen het team kan dienen als case voor verdere ontwikkeling van een cultuur transformatie binnen jouw organisatie.

Programma

In 3 maanden groei werkend.

Het Growth Hacking traject bestaat uit een cyclus van drie maanden met daarin 4 fases, waaronder 4 sprints van twee weken. De opbouw van het traject verschilt per organisatie en kan dus veranderen.

Onderzoeksfase

Tijdens de onderzoeksfase leren we jouw organisatie kennen en doen we onderzoek naar de huidige situatie van jouw bedrijf. We introduceren middels een presentatie de Growth Hacking methode aan jouw team en maken een planning voor deze fase. Vervolgens gaan we een gedegen onderzoek verrichten omtrent het specifieke vraagstuk. Hiervoor gebruiken we zowel desk- als fieldresearch. Zo bestuderen we alle data die u beschikbaar heeft omtrent het onderwerp maar gaan we ook met uw medewerkers en uw klanten in gesprek in de vorm van een interview. Wanneer we al deze data hebben verzameld voeren we een analyse om het traject goed vorm te kunnen geven. Dit doen we doelen en targets voor het project te stellen en leggen een databank aan met relevante data en inzichten.

 • Team introductie;
 • Introductie Growth Hacking;
 • Interviews medewerkers;
 • Ophalen & analyseren bestaande data;
 • Customer journey mapping;
 • Klanten-lifecycle framework opstellen;
 • Situatie analyse en marktanalyse;
 • Interview klanten;
 • Kansen in kaart brengen;
 • Beoordeling kansen met experts (experimenten matrix);
 • Randvoorwaarden project vaststellen vanuit perspectief Luvix (denk aan product-market fit en kennis van de markt, maar ook de huidige technologische mogelijkheden)
 • Doel van het project en het gewenste eindresultaat in kaart brengen (denk aan: key performance indicators vaststellen)
Basisstructuur

Gedurende twee weken zetten we de basisstructuur voor het project op. We bepalen wie onderdeel worden van het projectteam en welke stakeholders belangrijk zijn. Het werkproces, bevindingen uit het onderzoek, growth- en analysetools worden opgenomen in een workflow en per stap uitgewerkt. Door deze stappen te zetten, kunnen we in de volgende fase goede experimenten opzetten en deze ook fatsoenlijk meten.

 • Gap-analyse (wat mist om goed aan de slag te kunnen gaan)
 • Lijst bruikbare (digitale) tools opstellen;
 • Tools implementeren;
 • Datastromen inrichten;
 • Team samenstellen;
 • Rolverdeling en taakverdeling team vaststellen;
 • Workflow inrichten;
 • Werkproces en regels vaststellen;
 • Planning per sprint opmaken (met duidelijke overlegmomenten);
 • Stakeholder management inrichten.
Sprint fase

In deze fase gaat het team de experimenten opzetten en uitvoeren; testen en leren in 4 sprints van 2 weken elk. Per sprints werken we met heldere doelen en KPI’s, hierdoor kunnen we zo efficiënt mogelijk te werk gaan. Elke sprint start met een brainstorm waarin we zoveel mogelijk innovatieve en slimme ideeën bedenken – met de strategie als houvast. In het team zit een ‘beslisser’, de beslisser besluit welk experiment in de sprint wordt uitgewerkt. Het experiment wordt opgedeeld in taken en die taken worden toebedeeld aan de projectteamleden (zowel uw mensen als de onze). In de sprint worden die experimenten uitgevoerd en na twee weken worden de testresultaten opgehaald. Aan de hand van de resultaten kan besloten worden om het experiment af te ronden of een optimalisatie en/of verdieping binnen het experiment door te voeren.

 • Kansen omzetten naar experimenten (ROI);
 • Conceptontwikkeling
 • Experimenten matrix invullen;
 • Sprints verlopen volgens het GROWS proces (Gather ideas, rank ideas, outline experiments, work, study). Tijdens de sprint worden de experimenten bedacht en uitgewerkt, en wordt middels de growth hack methodologie besloten welke experimenten het doel van deze sprint worden
 • Brainstorm en werksessies team;
 • Analyse en test sessies team;
 • Valideren en bepalen van vervolg;
 • Reflectie per Experiment;
 • Digitale & Meet landschap beheren.
Analyse en advies

In de laatste fase analyseren we de experimenten en besluiten we welke oplossingen we daadwerkelijk breed in de organisatie willen implementeren, en hoe. Op basis hiervan schrijven we een strategisch advies en een hands-on playbook om inhoudelijk verder te kunnen met de oplossingen en experimenten. Daarnaast gaan we in op hoe deze methode en de bijbehorende mindset binnen uw organisatie een meerwaarde kan leveren.

 • Teamanalyse op experimenten;
 • Validatie van doelen & KPI’s;
 • Overdragen werkzaamheden;
 • Vervolgplan opstellen;
 • Sparsessie learnings & advies;
 • Groeistrategie en playbook voor uw organisatie (custom made);
 • Aanstellen ambassadeur growth hacking;
 • Adviesrapport over verder uitrol-strategie;
 • Advies over borgen van mindset.