;

Over het traject

Omzetgroei en kostenbesparing met de nieuwste technieken.

Hoe zorg je voor schaalbaarheid van je diensten en producten? Hoe benut je zo efficiënt mogelijk je intern potentieel (mensen en middelen) voor optimale klantgerichte prestaties? Hoe zorg je voor digitalisering en optimalisatie op de juiste plekken in jouw bedrijf?

Luvix helpt organisaties invulling te geven aan deze vraagstukken. Middels het Growth Booster traject ontwikkelen wij experimenten, ontdekken en analyseren we kansen om ze vervolgens te vertalen naar werkbare oplossingen. Dit doen we door middel van de ‘Growth Hack methodologie’. Met deze methode test je in experimenten snel innovatieve ideeën, die grote impact kunnen hebben op gebieden als sales, marketing en de bedrijfsoperatie.

Door de combinatie van strategie, proces en technologie zijn wij in staat snel en effectief kansen door te ontwikkelen in werkbare oplossingen voor optimaal resultaat. We gebruiken in onze growth boosting trajecten naast Growth Hacking een combinatie van elementen uit design thinking, sprints en digitale transformatie. Binnen de groeitrajecten werken we samen met jouw personeel in multidisciplinaire teams.

Resultaten

Wat kunt u van het traject verwachten?

25+ in kaart gebrachte kansen

Tijdens het groeitraject brengen we zoveel mogelijke kansen in kaart. Dit doen we door onderzoek uit te voeren, op data uit bijvoorbeeld Google Analytics, Hotjar en andere tools maar ook door in gesprek te gaan met de mensen binnen uw organisatie. Het analyseren van deze data geeft ons inzicht in de kansen, op bijvoorbeeld het gebied van sales & marketing, en vormen het startpunt van het groeitraject. We zetten de hoogst scorende kansen om naar werkbare oplossingen maar laten niks verloren gaan.

Ontwikkelen skill-set en mindset werknemers

Medewerkers worden actief meegenomen tijdens het traject en specifiek in de Growth Hacking methode. Een manier van werken waarbij je snel kansen spot, en deze middels experimenteren kostenefficiënt omzet naar waardevolle oplossingen. Om stabiel te groeien richting de toekomst is constante ontwikkeling op het gebied van technologische en digitale innovatie een noodzaak. Binnen de groeitrajecten geven we jouw organisatie toegang tot de technologische en digitale mogelijkheden van nu en de toekomst.

Concrete groei

In voorgaande projecten wisten wij gemiddeld een kostenbesparing van 43% en een stijging van 35% in klanten te realiseren. Gedurende het Growth Booster traject stellen we heldere en haalbare KPI’s als doelen voor het project. Op deze manier meten en garanderen wij dat u investeert in uw eigen organisatie in plaats van in externe partijen zonder dat het iets oplevert. Deze groei realiseren wij middels het genereren van meer leads/klanten, procesoptimalisaties uit te voeren voor kostenbesparing en met de ontwikkeling van nieuwe kanalen, diensten en producten. Alles op de meest kostenefficiënte manier, bijvoorbeeld door gebruik te maken van bestaande (digitale) tools en methodes.

Programma

Een afgekaderde cyclus van 4 weken in 3 fases.

Het ‘Growth Booster’ traject bestaat uit 4-weekse cyclus, waarin binnen elke cyclus naar een duidelijk doel wordt toegewerkt. Doordat we in cycli werken blijft het overzichtelijk, meetbaar en behapbaar. Om geen kans verloren te laten gaan kan de cyclus constant kan worden opgevolgd met een nieuwe cyclus. Binnen de cycli zijn 3 fases te onderscheiden.

Verkenningsfase

Tijdens de verkenningsfase leren we jouw organisatie kennen en brengen wij de groei, optimalisatie en innovatiekansen voor jouw bedrijf in kaart.
Middels een mini-workshop trappen we het project af binnen jouw organisatie waarin we onder andere de Growth Hacking methode uitleggen. Ook maken we hier een gedetailleerde planning voor de eerste cyclus. Alle benodigde data over uw organisatie wordt opgehaald en geanalyseerd. Op basis hiervan brengen we kansen in kaart en stellen we de doelen en targets voor het project.

 • Team introductie;
 • Meeloopdag (rondleiding);
 • Intro Growth Hacking (mini-workshop);
 • Interviews medewerkers;
 • Ophalen & analyseren bestaande data;
 • Customer journey mapping;
 • Kansen roadmap 25+ (optimalisatie & groei) maken;
 • Beoordeling kansen met experts (experimenten matrix);
 • Doelen opstellen (KPI’s).
Experimenten Fase

In de experimenten fase ontwikkelen we oplossingen voor de meest waardevolle kansen die in de onderzoeksfase in kaart zijn gebracht. Deze oplossingen worden ontwikkeld door samen met uw mensen verschillende oplossingen te bedenken, ontwikkelen en testen. Door een prototype van de oplossing te ontwikkelen, kunnen we samen, op basis van concrete inzichten, bepalen wat het beste werkt.

 • Concepten uitwerken (experimenten blad);
 • Aanpak uitvoering experimenten;
 • Lijst bruikbare (digitale) tools opstellen;
 • Basis structuur opzetten experimenten (infrastructuur);
 • Ontwikkelen oplossing-experimenten;
 • Live gaan en monitoren experimenten;
Analyse & vervolg

In de laatste fase analyseren we de uitkomsten van de experimenten en besluiten we de vervolgstappen. Zo stoppen we de minder succesvolle experimenten, bepalen we welke experimenten we verder willen testen en welke succesvolle geïmplementeerd kunnen worden. De oplossingen uit de succesvolle experimenten implementeren we binnen uw organisatie met de juiste borging. We zorgen voor borging door uw mensen te trainen in de uitvoer van de oplossing en middels het beleggen van taken en verantwoordelijkheden bij de juiste mensen.

 • Teamanalyse op experimenten;
 • Actieplan vervolg experimenten;
 • Trainen en borging;
 • Validatie van doelen & KPI’s;
 • Vervolgplan opstellen;
 • Sparsessie learnings & advies.