;

Over de dienst

E-business succesvol voor jouw organisatie.

Luvix introduceert e-business teams! Jouw persoonlijke e-business team, flexibel in te zetten op basis van jouw behoeftes. Een team georganiseerd om alle kansen van e-business voor jouw organisatie te identificeren en realiseren. 

Wij zetten een, volledig op maat voor jouw kansen en doelstellingen, all-in* extern e-business team op. Op locatie bij ons in de Jaarbeurs Innovation Mile en geleid door een Luvixer gaan wij voor een periode van 6 maanden aan de slag met jouw doelstellingen.  De expertises waarin wij ons op focussen zijn: web/app development, user experience & user interface, data analyse, growth, customer experience, conversion rate optimization, data collectie en design.

Waarom bieden wij dit aan? Veel van onze klanten vinden het lastig om e-business talent aan te trekken en vast te houden. Bijvoorbeeld doordat het bedrijf zich buiten de randstad bevindt; waar het vinden van de juiste persoon met de juiste skill-set lastig is. Of omdat er intern onvoldoende kennis aanwezig om de strategische lijn uit te zetten voor e-business. Daarom bieden we dit satelliet team aan.  Als consultants kennen wij de markt, hebben we kennis van veranderopgaven en hebben we e-business kennis en ervaring. E-business teams hebben een langdurig karakter, waarin de kennis die wij op hebben gedaan binnen onze consultancy activiteiten optimaal benut wordt voor jouw organisatie. 

Door gebruik te maken van ons netwerk en innovatieve karakter kunnen wij de juiste mensen bieden om jouw doelstellingen te realiseren. Ook vergeten we niet jouw interne organisatie. We zorgen voor een goede borging en aansluiting met de organisatie zodat het team echt een onderdeel uitmaakt van jouw organisatie. Zo zullen de activiteiten van het team beter landen binnen de organisatie en heeft het een positief effect op de innovatiecultuur van de organisatie. *All-in: Wij zorgen voor de huisvesting, de apparatuur en de mensen.

Resultaten

Wat kunt u van uw team verwachten?

De voordelen van e-business

Het realiseren van jouw doelstellingen door een dedicated team met alle kennis en ervaring van e-business. Toekomstbestendigheid, nieuwe kanalen, nieuwe tools, efficiëntere processen. Jouw team levert concreet op: een verbetering van de dienstverlening, groei via online kanalen en een verlaging van kosten. Jouw team ontwikkelt en test oplossingen voor groei, innovatie, procesoptimalisaties en andere vraagstukken. Overkoepelend levert dit input op een duidelijke (groei)-strategie voor jouw organisatie richting de toekomst.

Toegang tot de nieuwe wereld

Jouw e-business team en samenwerking met Luvix biedt u toegang tot de nieuwe wereld. Waar een nieuw soort medewerkers met nieuwe skills en methodes uw middelen efficiënter in kan zetten. Je gebruikt rechtstreeks de kennis van onze organisatie voor de groei van de eigen organisatie. Doordat wij je e-business team continu prikkelen en stimuleren zult u betere resultaten behalen dan wanneer met intern team aan de slag gaat. En kostenefficiënter dan wanneer je deze activiteiten uitbesteedt aan een bureau of consultants.

Drijfveer voor innovatie

Door de concrete resultaten, en de onderlinge uitwisseling van ideeën en oplossingen, ontstaat er binnen de gehele organisatie een mindset waarin innovatieve ideeën worden aangemoedigd. Dit zorgt er niet alleen voor dat de ontwikkelingen een groter effect zullen hebben. Maar zorgt er ook voor dat de rest van de organisatie op hun respectievelijke afdeling intrinsiek uitgedaagd wordt om activiteiten beter aan te pakken. Zo vloeien nieuwe skills, inzichten en werkmethodes geleidelijk maar gestaag uw organisatie binnen.

Programma

6 maanden, 1 team, gedegen resultaat.

We zetten een passend team op, bepalen de strategie en werken aan resultaat. Dit doen we in een periode van 6 maanden. Na deze periode evalueren we samen de resultaten en bepalen we de vervolgstappen.

Recruitment fase

In deze eerste fase gaan we op basis van de doelstelling en kansen & uitdagingen die wij binnen jouw organisatie zien het team vormgeven. Hierin bepalen welke doelen we willen behalen en welke skills en capaciteit hiervoor benodigd zijn. De expertises waarin wij ons op focussen zijn: web/app development, user experience & user interface, data analyse, growth, customer experience, conversion rate optimization, data collectie en design. Voor onze recruitment werken we met vaste recruitment partners en vaste budgetten. We zorgen voor een gebalanceerd team en wanneer u tevreden bent over het team bepalen we of het team op uw payroll of de onze komt te staan.

Strategie + Teambuilding fase

Na de formatie van het team gaan we in een periode van 2 weken intensief aan de slag met het team om te zorgen dat er een duidelijk strategie staat voor de komende 6 maanden. Ook zorgen we voor een helder plan van aanpak inclusief afspraken over communicatie en planning, werkwijze, methode en duur en frequentie van de sprints waarin gewerkt wordt.

Ontwikkel fase

We gaan aan de slag om jouw doelstellingen te behalen. We starten elke sprint met een gezamenlijke aftrap met het e-business team, de projectleider intern en de Luvixer. Hierin kijken we terug op de vorige sprint om lering te trekken uit onze fouten, stellen we nieuwe doelstellingen voor de komende sprint en stellen we de planning bij. Doordat we bij elke sprint werken met heldere doelen en KPI’s, werken we efficiënt. 

Alle teamleden werken ook een halve dag in de week op een ander project en investeren elke week tijd in persoonlijke ontwikkeling. Dit met doel om te zorgen dat de teamleden nieuwe inzichten opdoen en om continuïteit te kunnen bieden.

Evalueren + optimaliseren fase

Aan het eind van de 6 maanden evalueren we samen de resultaten en wat het vervolg moet zijn. Hierin kunnen we bepalen om nog een begeleide periode toe te voegen, het e-business team te stoppen of het team volledig te integreren in jouw organisatie.