;

Over het traject

Maak innovatie duurzaam, stimuleer cultuur transformatie.

Hoe zorg je dat je jouw organisatie meekrijgt met innovaties? Op welke momenten haak je de juiste stakeholders aan? Welke stappen moet je zetten van idee tot implementatie? En hoe zorg je ervoor dat niet jij de drijvende kracht achter innovatie wordt maar dat dit bottom up gerealiseerd wordt, met initiatieven vanuit de organisatie zelf?
Laat innovation niet alleen incrementeel plaatsvinden, maar binnen een logisch kader voor iedereen in de organisatie. Want innovatie kan alleen slagen als er ook een verandering binnen de organisatie plaatsvindt.

Om innovatie succesvol te maken is het van belang om een aantal stappen te doorlopen en de juiste stakeholders op een goede manier te betrekken vanuit een innovatieteam waarin alle rollen geborgd zijn. Jouw uiteindelijke doel? Innovatie dusdanig organiseren dat medewerkers de verandering aandragen en realiseren. Een goed innovatie stappenplan (wij hebben dat het Innovators Framework gedoopt) zorgt ervoor dat je zo’n transformatie kunt aansturen en geeft houvast tijdens dat proces. Dit framework is gemaakt op basis van onze ervaringen en de ervaringen van meer dan 100 innovatiemanagers in verschillende sectoren.

Wij leren jou te werken met het Innovators Framework. Dit betekent samen bepalen in welke fase je je bevindt en wat je volgende stap is, welke stakeholders wanneer en hoe betrokken moeten worden en hoe je jouw team slim vormgeeft.
Na het toepassen van ons framework en het volgen van de stappen heb je:

  • Een duidelijk overkoepelend proces (en behapbare stappen)
  • Een duidelijk beeld van jouw stakeholders en hoe hen te ‘managen’, ook richting senior management
  • Een stabiel team geformuleerd dat aan de slag kan met innovatie
  • Goede communicatie intern en extern
  • Implementatie van innovaties in jouw organisatie
  • Medewerkers geactiveerd om innovatie ideeën aan te dragen

Resultaten

Wat kunt u van het traject verwachten?

Een helder kader

Ons Innovators Framework biedt een duidelijk framework met goed te volgen stappen. We verhelderen vervolgens samen met jou de innovatiedoelen en strategieën en maken een scherp plan van aanpak op basis van het framework.

Houvast in het proces

Met ons framework weet je snel waar je nu staat en wat je moet doen. De indeling en handleiding zorgen dat je nog beter zicht en grip op je stakeholders krijgt. En geven jou de handvatten om een innovatieteam samen te stellen die effectief bijdraag aan jouw doelen.

Een cultuur waarin innovatie een vaste plek heeft

Het ultieme doel van elke innovatiemanager is het realiseren van een verandering in de cultuur van de organisatie. Van niet willen veranderen, naar willen veranderen, naar de innovatie zelf initiëren. Dit wordt realiteit dankzij ons stappenplan en innovatie framework.

Programma

In 4 concrete stappen een passend resultaat.

Stap 0: Diagnose

Allereerst wordt gekeken naar de huidige status quo en naar de gewenste situatie op het gebied van innovatie. Hierbij beantwoorden we samen naar vragen als:

  • Wat is de huidige strategie op het gebied van innovatie en welke doelen zijn er gesteld?
  • Welke opgave heeft de organisatie en welke ambitie is er?
  • Wat gaat al goed en wat mag verbeterd worden op het gebied van innovatie?
  • Welk proces is nu ingericht om innovatie vorm te geven?

Op basis van de antwoorden op deze vragen krijgen we inzicht in waar jij staat in het model en kunnen we de volgende fases inrichten.

Stap 1: Het innovatieteam

Het innovatieteam is in essentie jouw projectteam en bestaat uit rollen die bijdragen aan het behalen van jouw doelen. Veel voorkomende rollen zijn de strategist, innovator, project team member(s) en op basis van jouw opgave en de beschikbare middelen besluiten we samen hoe groot het team gaat worden.

Stap 2: Stakeholdermanagement

Naast het in kaart brengen van het innovatieteam, is het ook van belang om de stakeholders in kaart te brengen. In het Innovators Framework hebben wij alle belangrijke stakeholders gedefinieerd en een stappenplan geformuleerd hoe je elke stakeholder het best kunt ‘managen’. Op basis van deze analyse brengen we in kaart welke stappen jij kunt ondernemen.

Stap 3: Start van jouw innovatieproces

Op basis van de voorgaande stappen starten we in de passende fase van het Innovators Framework. Nu gaan we aan de slag met jouw doelen. Tijdens dit proces zijn wij jouw sparringpartner en bieden we concrete hulp waar nodig en/of kennis en vaardigheden in de vorm van workshops over bepaalde innovatietechnieken (zie ons workshop overzicht voor een compleet beeld). We begeleiden jou van begin tot eind in het Innovators Framework.