;

Innovatie framework

Het innovatieteam binnen deze overheidsinstelling had als opdracht om duurzame inzetbaarheid en mobiliteit intern vorm te geven. Van een leven lang werken naar passend werk, binnen of buiten de organisatie. Vanaf bovenaf kwam de urgentie vanuit een maatregel; door de verandering van de aard het werk zouden steeds minder medewerkers nodig zijn.

De vraag

Centraal stond de vraag: hoe kunnen we op innovatieve wijze duurzame inzetbaarheid en mobiliteit intern vormgeven? We zijn gestart met een strategische sessie; wat is de kern van het vraagstuk en welke oplossingsrichtingen zijn er? Uit deze sessie kwam de behoefte om de medewerkers te helpen aan passend werk door niet alleen te kijken naar de huidige functie maar juist ook ‘soft skills’ mee te nemen, evenals hobby’s of andere kwaliteiten.

Onze aanpak

Dit werd gevat in een matchings-platform, waar werkaanbod en de medewerker met zijn/haar skills samen werden gebracht. Op basis van de ideeën uit deze sessie is een eerste prototype gemaakt. In het prototype kon de medewerker inloggen en na het invullen van zijn/haar eigen profiel op zoek naar passende functies. Binnen een week stond de eerste versie van dit platform.

Vervolgens is een tweede brainstorm gehouden om vanuit het concept ‘matchingsplatform’ met het prototype te kijken naar de specifieke invulling (vanuit de klant en vanuit de organisatie). Hoe willen we het proces er om heen vormgeven, welke reacties verwachten we en welke positieve neveneffecten kan het platform hebben voor de bredere organisatie.

Ons resultaat

Tegelijkertijd had onze brainstorm het positieve bijeffect dat we onze klant mee konden nemen in ’innovatief werken’. Snelle iteraties en een inclusieve, multidisciplinaire aanpak vormden de kern van de brainstorm. Hierdoor was onze werkwijze in de brainstorm en onze snelle ontwikkeling van prototypes een ‘learning’ in zichzelf voor onze deelnemers.