;

Growth booster

Onze klant, een recruitmentbureau voor gemeenten, was op zoek naar een datagedreven, effectieve manier om hun werving te optimaliseren en hun sales te vergroten. Tegelijkertijd was hun doel om hét matchmakingbureau in hun markt te worden.

De vraag

Ze vroegen ons hen te helpen bij het vergroten van hun naamsbekendheid, het verbeteren van het salesproces en de marketing op het gebied van tools, mindset en interne processen. Tot slot wilden ze dat we een plan opleverden met de stappen die ze moesten nemen om hun ambitie (het matchmakingsbureau worden) waar te maken.

Onze aanpak

Er werd gestart met het in kaart brengen van de workflow, de KPI’s, de prestaties van het team en hun gebruik van tools voor sales en marketing. Daaruit bleek dat de huidige werkwijze qua tools onvoldoende up to date was, er een digitaliserings- en autmatiseringsslag nodig was en er onvoldoende gestuurd werd op het bereiken van de doelen.

Na de analyse zijn we begonnen met het automatiseren van werkprocessen, middels een growth hacking traject. Zo hebben we de juiste tools in werking gesteld en met het team gewerkt in sprints om daarmee de kanalen op te zetten die het meest potentieel boden. Daarnaast hebben we het recruitmentteam ondersteund bij hun sales- en marketingactiviteiten. Dit betekende coaching on the job, tools leren gebruiken en processen evalueren. Er zijn in de sprints verschillende experimenten en daarmee meerdere groeikanalen opgezet.

Ons resultaat

In minder dan drie maanden hebben we de werkprocessen van het team geoptimaliseerd, zowel op onderlinge samenwerking, sturing op doelen en het werken met tools voor sales en marketing.

Concreet betekende dit dat het aantal leads met 50% steeg. De helft van deze leads (nieuwe kandidaten om te plaatsen bij klanten) was vrijwil direct inzetbaar vanwege goede targetting. Hierdoor werd gelijk omzetvergroting  gerealiseerd.

Binnen het growth hacking traject hebben we de marketingkanalen en de bezoekers hiervan laten groeien met 499%, wat resulteerde in 32 extra sollicitanten per week.

Op basis inzichten uit het growth hacken, hebben wij een groeistrategie voor hen ontwikkeld.