;

Innovatie ontwikkeling

De aanleiding van deze opdracht lag in een impasse in de samenwerking in een lokale divisie van een maatschappelijke organisatie. De vraag was; hoe kunnen wij deze impasse doorbreken en onze dienstverlening weer goed uitvoeren?

Onze aanpak

Op basis van deze vraag is een onderzoek uitgevoerd door interviews te houden met verschillende betrokkenen. Hierbij waren alle geledingen vertegenwoordigd. Uit de interviews kwam veel waardevolle informatie over ‘hoe doen wij de dingen hier’; hoe werken wij samen en hoe voeren wij onze taken uit. Deze informatie is geanalyseerd en verwerkt in een adviesrapportage. De rapportage bevatte bevindingen uit de interview en analyse van de huidige situatie door deze te plotten op het model van Lencioni. Hieruit bleek dat de onderste laag, vertrouwen als de basis voor samenwerking, niet (meer) geborgd was binnen de organisatie. Er was juist veel wantrouwen over een weer. Een gezamenlijk doel werd dan ook niet meer bereikt.

Ons resultaat

De adviezen uit de rapportage zijn op twee manieren verwerkt: enerzijds door te werken aan het vertrouwen, mensen bottom-up te betrekken en duidelijkheid te creëren over rollen, taken en verwachtingen. Daarnaast is de lokale divisie anders gestructureerd waardoor de bestuurlijke macht meer centraal kwam en de administratieve last werd verminderd. Hierdoor kon gemakkelijker worden gestuurd op de lokale divisie en alle activiteiten.