;

Innovatie ontwikkeling

Voor deze maatschappelijke organisatie werd ons gevraagd mee te denken met de positie en rol van de lokale manager. Deze managers zijn lokaal gevestigd en werken samen met het lokale bestuur en de vrijwilligers. Door de inrichting van de organisatie, heeft de lokale manager geen hiërarchische positie ten opzichte van de lokale divisie.

De vraag

Dit vraagt om stevigheid in de rol en positie in kunnen en durven innemen. Vragen als;

  • hoe neem ik belangrijke stakeholders mee?
  • hoe ga ik om met weerstand en verschillende belangen?
  • hoe zorg ik voor één gedragen visie, ondanks verschillende belangen? zijn opgaves waar deze manager mee te maken heeft.

Onze aanpak & resultaat

In een sessie met de lokale managers zijn we terug gegaan naar de kern: hoe gaat het nu, wat gaat goed en wat gaat minder goed? Wat is de reden van het bestaan van ons werk en de organisatie?

Op basis van een gedeelde analyse – aangevuld door een door ons uitgevoerd onderzoek – werd gekeken naar wat dit betekent voor de rol en positie van de manager. Hierbij werd gefocust op de mogelijkheden binnen de cirkel van invloed. Op basis hiervan werden concrete handvatten gerealiseerd en een open dialoog in de organisatie mogelijk.