;

Innovatie framework

Een grote wereldwijd-opererende organisatie, wilde hun organisatie en hun businessplan innoveren en daarmee de concurrentie voorblijven. Om dit te bereiken was het van belang om met een schone lijn, zonder afleiding van belangen of cultuur uit de staande organisatie aan de slag te kunnen. Een team werd toegewezen op dit doel en vervolgens werd een ‘corporate startup’ gerealiseerd.

Een startup alleen was echter niet voldoende en om echt te veranderen, was groei en focus van belang. Het team geloofde in haar eigen disruptieve kracht en had daarom extra middelen nodig. Om dit voor elkaar te krijgen moesten zij de executive board overtuigen van de kansen die de startup op het gebied van disruptie en innovatie kon bieden.

Onze aanpak & resultaat

Luvix werd gevraagd dit proces te begeleiden, en samen met het team werd een strategische Roadmap (stappenplan) en ambitieus doel voor het businessplan geformuleerd. In samenwerking met het team zijn verschillende brainstorm- en sparsessies georganiseerd en gefaciliteerd. Uit deze sessies kwam de input voor de Roadmap (het stappenplan voor het nieuwe businessplan). In deze Roadmap staat welke stappen moeten worden genomen om richting de gewenste toekomstige situatie te komen. Hiervoor is gekozen om te gaan werken met sprints, om snel en per onderdeel resultaat te kunnen boeken. Het ontwerp van het stappenplan en het design van de sprints werd gepresenteerd aan de EB.