;

Corporate Growth Hacking

Silo-structuren, lange doorlooptijden en niet ROI-gestuurd werken; een probleem waar dit bedrijf tegenaan liep. Om in een specifieke markt te groeien was een andere aanpak nodig.

De vraag

Dit project had meerdere doelen; het groeien van de omzet, de werknemers van de klant een nieuwe skillset aanleren & mindset laten ervaren en om de werkwijze als best practice te gebruiken voor de rest van het bedrijf. Om deze doelen te behalen hebben we het project vormgegeven op basis van ’growth hacking’. Dit betekent op experimentenbasis nieuwe kanalen testen en het team meenemen in de werkwijze maar ook denkwijze. Onze uitdaging was om zowel resultaat te behalen als het team een nieuwe manier van werken aan te leren.

Onze aanpak

Luvix is gestart met een onderzoek uitgevoerd naar de doelgroep, de bestaande technologie en is in kaart gebracht hoe mensen het beste ingezet konden worden met een daar bij passende stakeholdermanagement-aanpak. Vervolgens is het team (van Luvix en onze klant) samen in sprints gaan werken aan de experimenten.

Ons resultaat

Als resultaat leverden we verschillende geteste kanalen op, hadden alle deelnemers een nieuwe manier van het uitoefenen van sales & marketing geleerd en was een best practice ontwikkeld. De strategie voor de verdere doorontwikkeling was volledige gebaseerd op ROI-data.